Internetowa platforma prezentacji wyników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

(+48) 23 697 2211

http://www.spzoz-dzialdowo.pl

Przesłanie nowego hasła