Internetowa platforma prezentacji wyników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1

13-200 Działdowo

(+48) 23 697 2211

http://www.spzoz-dzialdowo.pl

Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać adres e-mail, który podałeś(-aś)
przy wykonywaniu badania, Twój numer PESEL oraz hasło, pobrane wcześniej, a następnie kliknąć Zaloguj.

Jesli nie znasz swojego hasła, kliknij powyżej na Nowe hasło, otrzymasz je pocztą elektroniczną
na zarejestrowany w laboratorium adres. Hasło zachowa ważność przez 30 dni, ale w każdej chwili
możesz pobrać nowe.
Logowanie do systemu